top of page

RODO

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW WHITE RABBIT TATTOO PARLOUR


JAKICH ZAGADNIEŃ DOTYCZĄ ZASADY?

DANE OSOBOWE - rozumiemy jako dane osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych danych.

DANE OSOBOWE SZCZEGÓLNEJ KATEGORII - rozumiemy jako dane dotyczące stanu Twojego zdrowia.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

KLIENT - to każda osoba, która korzysta lub korzystała ze świadczonych przez White Rabbit Tattoo Parlour usług.

KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest White Rabbit Tattoo Parlour mieszczące się przy ulicy Słowackiego 40/2, 81-392 w Gdyni.

CZY I JAK MOGĘ SIĘ Z WAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie działania White Rabbit Tattoo Parlour, a także przysługujących Ci uprawnień, możesz się z nami skontaktować pod adresem mailowym: info.whiterabbittattoo@gmail.com.

W JAKI SPOSÓB POZYSKALIŚCIE MOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe uzyskujemy tylko i wyłącznie bezpośrednio od klienta. Swoje dane osobowe podajesz nam w momencie wypełniania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zabiegów w naszym salonie.

CZY MUSZĘ PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne i całkowicie niezbędne w celu właściwego i bezpiecznego wykonywania przez nas oferowanych usług. W związku z tym niepodanie wnioskowanych danych może stanowić powód odmowy wykonania przez nach usługi.

W JAKIM CELU PRZETWARZACIE MOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe naszych klientów wykorzystujemy w celu świadczenia naszych usług i komunikacji z nimi związanej. Wykorzystujemy je również przy rejestracji wizyt, informowania o naszej ofercie i promocjach.
Dane osobowe o szczególnej kategorii, będące danymi dotyczącymi stanu zdrowia wykorzystujemy wyłącznie w celu zapewnienia bezpiecznego świadczenia usług. Dane te są niezbędne do oceny możliwości i sposobu wykonania danej usługi w najlepszym interesie klienta i z troską o jego zdrowie oraz bezpieczeństwo.

CZY MOJE DANE OSOBOWE SĄ BEZPIECZNE?

Dokładamy najwyższych starań, aby dane osobowe naszych klientów były bezpieczne. Nie obawiaj się - nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Odbiorcą danych osobowych jest White Rabbit Tattoo Parlour, rozumiany jako artystyczny kolektyw, oraz pracownicy, którym te dane będą niezbędne do wykonania usługi. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZANE SĄ MOJE DANE?

W dokumentach niezbędnych do świadczenia usług pozyskujemy takie dane jak: 
imię i nazwisko, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, telefon kontaktowy. 
Dodatkowo prosimy równineż o podanie informacji dotyczących stanu zdrowia.

JAK DŁUGO PRZETWARZACIE MOJE DANE OSOBOWE?

Maksymalny okres przetwarzania danych to 10 lat od ostatniego zabiegu.

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZACIE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO.

CZY MOGĘ USUNĄĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Jeżeli wyraziłeś zgodę, możesz wycofać ją w dowolnej chwili. Aby dokonać wycofania zgody napisz do nas wiadomość e-mail na adres info.whiterabbittattoo@gmail.com lub listownie White Rabbit Tattoo Parlour, Słowackiego 40/2, 81-392 Gdynia z dopiskiem "RODO". Od czasu wycofania zgody może minąć pewien czas, zanim zgłoszenie zostanie przyjęte. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

JAKIE MAM PRAWA W ZWIĄZKU Z MOIMI DANYMI OSOBOWYMI?

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
Prawo do poprawiania i uzupełniania danych osobowych
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Prawo do żądania usunięcia danych

bottom of page